Klicka här för förutsättningslös kontakt!

4 viktiga tips när du har blivit stämd

Att bli stämd är mycket tråkigt. Det tar tid och kan kosta pengar. Men när du har blivit stämd finns ett par saker att tänka på för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Att bli stämd innebär på juristspråk att man får rollen som svarande. I början kan det framstå som lite skrämmande, men ta det lugnt. Läs denna guide för att få reda på vad du ska göra.

På Enkla Juridik utvärderar vi din situation kostnadsfritt och återkommer inom en arbetsdag. Om du sedan väljer att ta vår hjälp betalar du ett fast pris som vi tillsammans kommer överens om.

Tips 1. Bestäm din inställning till stämningen

Det första du behöver göra är att bestämma din inställning till stämningsansökan. Håller du med den som stämt dig (käranden) eller inte? Om du vet att du har agerat på ett felaktigt sätt är det bättre att erkänna detta och gå med på kravet redan från början. I annat fall finns det en stor risk att du förlorar processen och får betala höga rättegångskostnader. Att erkänna och medge yrkandet redan från början kan därför vara ett ekonomiskt sett smartare val än att bestrida kravet när man från början vet att motparten har rätt.

Om du inte håller med innehållet i stämningsansökan

Å andra sidan ska du bestrida kravet om du vet att det är ogrundat, det vill säga att du inte tycker att du har agerat på ett felaktigt sätt utifrån ett juridiskt perspektiv. Tänk på att du ska ha en rättsligt grund för bestridandet. Med rättslig grund menas den juridiska aspekten av argumentationen. Om du exempelvis blivit stämd för att motparten påstår att han eller hon har en fordran på dig kan du exempelvis ange som rättslig grund att det överhuvudtaget inte föreligger ett giltigt avtalsförhållande mellan dig och motparten, och därmed ingen fordran. Som lekman kan det vara ganska svårt att förstå vad som utgör den rättsliga grunden i en situation där många omständigheter föreligger. Av denna anledning rekommenderar vi alltid att man tar kontakt med en jurist.

Tips 2. Om motparten kräver ett för högt belopp

Tänk även på att det är möjligt att delvis bestrida och delvis medge ett krav. Detta ska du göra om du exempelvis håller med om att motparten har ett krav på dig i sig, men att beloppet som motparten kräver av dig är alldeles för stort. Ibland kan det nämligen hända att käranden kräver ett belopp som är i överkant.

Tips 3. Samla relevant bevisning

När du har bestämt din inställning till kravet och hittat den rättsliga grunden till ett eventuellt bestridande ska du samla relevant bevisning. Syftet med bevisningen är att visa för rätten att vissa rättsfakta verkligen existerar. I det ovan nämnda fallet kan bevisning avseende ett rättsfaktum innebära att ett skriftligt avtal ges till domstolen. Det skriftliga avtalet (rättsfaktum) bygger sedan upp den rättsliga grunden i sig (avtalsförhållandet).

Bevisningen kan du bifoga till svaromålet och skicka in till tingsrätten (exempelvis då det rör sig om en skriftlig handling). Tänk på att det är så kallad fri bevisprövning som gäller i svenska domstolar. Den fria bevisprövningen innebär att allt som förekommit i målet kan tjäna som bevisning (exempelvis inspelningar, bilder, pappershandlingar och SMS – konversationer). Det är sedan upp till rätten att bestämma om bevisningen är tillräckligt bra för att bevisa ett visst rättsfaktum eller inte. En jurist kan hjälpa till med att undersöka om bevisningen är tillräckligt bra, och om den bevisar rätt omständighet. Ibland kan det nämligen uppkomma förvirring kring vilken omständighet som bevisningen verkligen styrker. Därför är det bra att anlita en jurist när du blivit stämd.

I de flesta målen blir frågorna om bevisbördan och bevisningens styrka de frågor som slutligen avgör målet. Inom den svenska civilrätten är huvudregeln att den part som påstår någonting även ska bevisa denna omständighet. Självklart finns undantag för denna huvudregel.

Tips 4. Anlita en jurist när du blivit stämd

Vi rekommenderar alltid att man anlitar en jurist när man hamnar i en process. Det existerar flera fördelar med att ha ett juridiskt ombud närvarande när man har blivit stämd. Först och främst har juristen koll på vilka rättsliga grunder som kan åberopas i den aktuella processen. Den rättsliga grunden är den viktigaste delen i rättegången, då hela rättegången byggs upp kring denna. Juristen har även kunskap om vilken bevisning som ska tas med i målet och som är relevant.

Kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt ärende hos Enkla Juridik

Om du har blivit stämd och behöver hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Våra jurister utvärderar din situation kostnadsfritt. Om du sedan vill anlita oss för hjälp under processen tar vi ett fast pris för att hjälpa dig igenom hela målet. Välkommen att kontakta oss!