Startsida » Köp & Skuld » Utebliven eller sen leverans

Utebliven eller sen leverans

Dina rättigheter vid utebliven eller sen leverans

En försenad eller till och med helt utebliven leverans kan orsaka stora problem, oavsett för dig som privatperson eller företagare.

Privatpersoner drabbas ibland av regelrätta bedrägerier. Säljarens mest grundläggande förpliktelse vid en affärsuppgörelse är såklart att leverera den aktuella varan. När köparen och säljaren befinner sig på samma plats orsakar leveransen nästan aldrig några problem. Vid distansköp, framförallt på begagnatsajter som Blocket, Shpock och Tradera, händer det däremot att säljaren, efter att ha mottagit betalning, helt enkelt struntar i att leverera.

För många företag (och ibland privatperoner) kan sena leveranser inte bara ge upphov till stor irritation, men också praktiska problem och merkostnader. I köplagen och konsumentköplagen finns bestämmelser om vilka rättigheter en köpare har när säljaren inte levererar i tid. I grund och botten är säljaren, förstås, skyldig att fullfölja leveransen och täcka upp för eventuella besvär som drabbat köparen till följd av dröjsmålet.

Om du har drabbats av en leverans som är kraftigt försenad och orsakar problem/merkostnader, eller om leverans helt har uteblivit är du varmt välkommen att höra av dig. Vi återkommer med en kostnadsfri utvärdering inom en arbetsdag.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vid sen leverans, kan jag häva avtalet och kräva skadestånd?

Under förutsättning att förseningen faktiska problem (det vill säga inte bara irritation över det slarviga beteendet) har du i normalfallet rätt att häva avtalet. Om du drabbats av extra kostnader till följd av att leveransen inte skett i tid har du dessutom rätt till skadestånd (exempelvis om du varit tvungen att hyra skidor på grund av att de du beställt inte kommit fram på utsatt datum).

Hur gör jag om säljaren inte går med på mina krav om den sena leveransen orsakat merkostnader?

I en situation där du exempelvis vill häva avtalet och få skadestånd, och säljaren motsätter sig detta, behöver privata rättsliga åtgärder vidtas. Enkla Juridik kan hjälpa dig med att skriva kravbrev till säljaren, bedriva förlikningsförhandlingar eller, om diplomatin inte leder någonstans, företräda dig i domstol.

Är det brottsligt om varan inte levereras överhuvudtaget?

I många fall ja. Ett sådant beteende kan klassificeras som bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken och är alltså en angelägenhet för polis och åklagare. Det är dock välkänt att småskaliga bedrägerier sällan leder till några ordentliga utredningar och, framförallt, åtal. Den köpare som blivit lurad och vill ha kompensation måste därför i de flesta fall inleda en privat rättsprocess.

Vad kan jag göra om jag har blivit lurad?

Först och främst bör du, även om oddsen för att det ska leda någonstans är dåliga, polisanmäla. Det är viktigt att brottsliga handlingar kommer till polisens kännedom. Förhoppningsvis bidrar en anmälan till, även om du inte får hjälp i det enskilda fallet, att polisen på längre sikt får de resurser som behövs för att hantera även så kallad ”vardagsbrottslighet”.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Om du har drabbats av en leverans som antingen uteblivit helt, eller orsakat merkostnader, är du varmt välkommen att höra av dig. Vi utvärderar det juridiska läget kostnadsfritt för att undersöka vilka åtgärder du bör ta.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!