Startsida » Köp & Skuld » Fel i vara

Fel i vara

Dina rättigheter när produkten du köpt är felaktig

När en köpare är missnöjd med varans standard kallas det på juristspråk att han eller hon anser att det föreligger ett ”fel i vara”. Vad som utgör ett fel i vara regleras främst i köplagen och konsumentköplagen. Reglerna i dessa lagar tar sikte på alla typer av varor – oavsett om det handlar om bilar, kylskåp, tv-spelskonsoler eller bostadsrätter.

Eftersom köplagen och konsumentköplagen är tänkt att reglera extremt många olika typer av affärer är paragraferna allmänt hållna och det är svårt att på förhand säga vad som utgör ett fel i en specifik kategori av varor. En individuell bedömning måste alltid göras, där de särskilda omständigheterna vid det aktuella köpet vägs in. Det är ofta helt avgörande vilken information säljaren lämnat till köparen om varans ålder, särskilda egenskaper och generella standard.

Om du köpt en vara och är missnöjd med kvaliteten bör du först ta kontakt med säljaren och på ett vänligt vis förklara att varan inte överensstämmer med vad du har betalat för. Förhoppningsvis kan ni genom en konstruktiv dialog göra upp i godo.

Lyckas du och säljaren inte komma överens är du välkommen att kontakta oss på Enkla Juridik och förklara din situation. Vi svarar alltid inom en arbetsdag och utvärderar din situation kostnadsfritt. Skicka in ditt ärende med hjälp av formuläret nedan!

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Hur vet jag att det rör sig om ett fel i varan rent juridiskt?

Det är inte helt enkelt att reda ut. Tumregeln är dock att varan ska leva upp till den standard som står i köpeavtalet (eller som överenskommits muntligen). Om avtalet inte reglerar en viss fråga, vilket är mycket vanligt, ska varan hålla den kvalitet som köparen borde kunnat förvänta sig vid tidpunkten för köpet. Om varan inte motsvarar denna rimliga förväntan rör det sig om ett fel som kan ge upphov till olika konsekvenser. Ett enkelt exempel följer nedan.

Ali har lagt upp en annons för en iPhone XS på Blocket, som Jasmina bestämmer sig för att köpa. När telefonen levereras visar det sig vara den äldre modellen iPhone 8, som dessutom har flera kraftiga repor på displayen. Jasmina har rätt till hävning av köpet – både för att Ali har begått ett avtalsbrott (fel modell) och för att telefonens skick är av sämre kvalitet än vad hon hade kunnat förvänta sig.

Vad ska jag göra om jag anser att varan är felaktig?

Först och främst ska du reklamera varan, exempelvis genom att skriva ett mejl till säljaren där du beskriver hur felet yttrar sig och att du kräver en praktisk åtgärd, ekonomisk kompensation eller hävning av köpet.

 Om du inte skickar ett reklamationsmeddelande inom skälig tid efter att du upptäckte felet kan rätten till ersättning gå förlorad. Det är därför väldigt viktigt att du agerar så snabbt du kan efter att felet uppdagats.

Lyckas du inte komma överens med säljaren kan det vara klokt att ta kontakt med Enkla Juridik eller någon annan juristbyrå och utvärdera situationen.

Vad har jag för rättigheter gentemot säljaren om varan är felaktig?

I första hand har du rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet (exempelvis genom att reparera varan eller leverera en ny och felfri vara). Även säljaren har rätt att snabbt åtgärda felet (vilket kan vara mer fördelaktigt för honom eller henne än att bevilja en rabatt eller hävning).

I andra hand kan du kräva prisavdrag (det vill säga en rabatt som motsvarar felets negativa inverkan på varans marknadsvärde) eller hävning av hela köpet. Eftersom hävning är det tyngsta ”vapnet” som står till buds ska felet i ett sådant fall vara av ganska allvarligt slag.

Oavsett om du önskar att varan ska åtgärdas, att du ska få ett prisavdrag eller att köpet ska hävas är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik för en konstadsfri och förutsättningslös utvärdering av situationen.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!