Startsida » Köp & Skuld » Dåligt utförd tjänst

Reklamera dåligt utförd tjänst

Dina rättigheter när du är missnöjd med en tjänst

En tjänst kan vara alltifrån att klippa håret till en totalrenovering av ett flervåningshus. Inte minst när tjänsten avser ett större projekt är det mycket som kan gå fel. Oftast kan felaktigheter och missförstånd avhjälpas genom dialog mellan konsumenten och företaget. I de fall det inte går att komma överens kan juridiken vara till stor hjälp. Bestämmelserna i konsumenttjänstlagen är i mångt och mycket utformade för att skydda konsumenten men det kan vara svårt att dra fördel av detta skydd utan närmare kunskaper om lagens utformning och tillämpning. I denna text går vi igenom vad konsumenttjänstlagen säger och när du ska reklamera tjänsten du köpt.

Om du behöver hjälp är du varmt välkommen att höra av dig för en kostnadsfri juridisk utvärdering. Vi svarar alltid inom en arbetsdag. 

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

När är en tjänst felaktig enligt konsumenttjänstlagen?

Eftersom konsumenttjänstlagen omfattar alla möjliga tjänster är bestämmelserna om vad som utgör fel allmänt hållna. Utgångspunkten är att tjänsten ska vara fackmannamässigt utförd. Vad som är fackmannamässigt får avgöras utifrån vilka normer som gäller i en viss bransch. Exempelvis har företag som renoverar badrum och kök många detaljerade branschregler att hålla sig till, trots att de inte kan utläsas av någon lag. Om konsumenten kan bevisa att kravet på fackmannamässighet inte är uppfyllt, då är tjänsten felaktig.

När kan jag reklamera?

I första hand ska du alltid berätta för det aktuella företaget att du är missnöjd. Förhoppningsvis tas ditt klagomål på allvar och felaktigheten rättas till. Om företaget inte delar din uppfattning ska du göra en formell reklamation, det vill säga mejla företaget och uttryckligen ange att du anser att tjänsten är felaktig. Enkla Juridik kan hjälpa dig med att skriva en reklamation om du tycker det är knepigt.

Om ingenting händer efter reklamationen är det dags att överväga de juridiska alternativen. Enkla Juridik utvärderar gärna möjligheterna till framgång och bistår dig hela vägen in i mål, vare sig det blir förlikningsförhandlingar eller en domstolsprocess.

Vad kan jag göra om tjänsten jag köpt inte har blivit utförd alls?

Om utförandet av tjänsten inte påbörjas i rätt tid kan du begära att avtalet hävs, vilket innebär att tjänsten inte ska utföras och att någon betalning inte ska ske. Har företagets agerande resulterat i att du dragit på dig andra kostnader, exempelvis för vandrarhem i samband med en renovering, kan du ha rätt även till skadestånd. Om företaget inte ersätter dig frivilligt rekommenderar vi att du tar kontakt med oss eller någon annan juristbyrå för att få hjälp.

Hur kan jag få tillbaka pengarna?

Om företaget inte frivilligt kompenserar dig måste återbetalning framtvingas genom att inleda en rättsprocess vid tingsrätten. Det gör du genom att skicka in en stämningsansökan, innehållande en beskrivning av vad som hänt och presentation av bevismaterial. Att utforma en stämningsansökan på rätt sätt är inte helt enkelt, så vi rekommenderar att du i ett sådant läge tar kontakt med oss eller någon annan aktör med kunskaper på processrättens område.

Kan jag bli ersatt om jag lidit skada på grund av en dåligt utförd tjänst?

Ja, i konsumenttjänstlagen finns det skadeståndsbestämmelser som syftar till att kunder som drabbats av merkostnader till följd av en dåligt utförd tjänst ska bli kompenserade av företaget ifråga.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!