Familjejuridik

Familjejuridisk rådgivning till fast pris

✓ Kostnadsfri juridisk utvärdering ✓ Alltid fasta priser

Juridik för hela familjen

Familjejuridiken, som följer oss från vaggan till graven, är det rättsområde som alla förr eller senare kommer i kontakt med. På Enkla Juridik tillhandahåller vi familjerättslig rådgivning till fast pris – oavsett om det rör sig om avtalsskrivning eller tvist. Därigenom behöver du aldrig oroa dig för skenande eller oförutsägbara kostnader. Detta tror vi är extra viktigt när man befinner sig i en känslomässigt utsatt situation.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Örebro, men hjälper klienter i hela Sverige. Det mesta går att göra digitalt på grund av corona-pandemin. Tveka in att ta kontakt!

Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering

Familjejurist till fast pris - oavsett ärende

Vår företagsmodell bygger på maximal transparens och ärlighet gentemot våra kunder. Det är därför vi enbart jobbar med fasta priset. Vi utvärderar din situation kostnadsfritt och förutsättningslöst och presenterar sedan en offert som du får ta ställning till i lugn och ro.

Om ditt ärende rör en tvist, klandertalan eller en konfliktfylld bodelning eller liknande, delar vi upp tvisten i olika etapper så du enkelt kan se vad du kommer betala redan i tvisten inledande stadium.

Självklart vill vi aldrig att våra kunder ska avstå från att ställa frågor av rädsla för att kostnaderna ska springa iväg. Vår fasta prismodell gör att sådana situationer aldrig aktualiseras. Hos oss är du alltid välkommen att ställa frågor, via mejl eller telefon.

Våra medarbetare

Familjejuridik för trygga relationer

Även om juridik i familjesammanhang kan framstå som tråkig och opersonlig är den ett bra verktyg för att reglera relationer av olika slag. Årligen skiljer sig över 40 000 personer i Sverige. Om det i samtliga de fallen fanns ett äktenskapsförord som reglerade rätten till makarnas egendom skulle många konflikter kunna undvikas. Detsamma gäller testamenten som, om de är korrekt utformade, skapar förutsättningar för lugna och respektfulla arvskiften.

Hos oss på Enkla Juridik är familjejuristen bara ett mejl eller ett telefonsamtal bort. Tveka inte att höra av dig om du vill få familjerättsliga råd. Vi lovar att göra vårt bästa för att bidra till tryggare relationer mellan dig och dina närstående.

Fördelarna med juristbyrån Enkla Juridik

check-mark.white2

KOSTNADSFRI UTVÄRDERING

idea.white

DIGITAL OCH FYSISK RÅDGIVNING

speech-bubble.white2

SVARSGARANTI 1 ARBETSDAG

write.white

ENBART FASTA PRISER

Familjejurist - FAQ

En familjejurist är en jurist som arbetar med familjerelaterade ärenden. Exempel är upprättande av privatjuridiska avtal såsom testamente, samboavtal eller äktenskapsförord. Tvistelösning där privatpersoner är klient är också familjejuridik.

Det beror på ärendets komplexitet och byråns prismodell. Vissa byråer jobbar enbart med fastpris och andra med timpenning. Advokatbyråer jobbar uteslutande med timpenning.

En familjejurist jobbar enbart med så kallade civilrättsliga ärenden. Straffrätt ingår inte i en familjejurist arbetsområde.

Det kan det göra. Men fast pris får man ta ställning till ett prisförslag med ett exakt belopp innan arbetet påbörjas. Risken för att överraskas av en faktura med ett högt antal debiterade timmar finns inte.

Med fördel kan man titta på vilka omdömen och referenser en familjejurist har. Trustpilot, Reco och Google Reviews är kända omdömesplattformar där man enkelt kan jämföra familjejurister.

Våra kunder rekommenderar oss

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!