Startsida » Bostadsjuridik » Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Dina rättigheter som hyresvärd gentemot hyresgäst

Att hyra ut sin hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand är smidigt om man exempelvis ska plugga eller arbeta på annan ort under en period. Om man ser till att skriva ett tydligt avtal och skaffa sig en ordentlig bild av vem andrahandshyresgästen är leder en andrahandsuthyrning sällan till några bekymmer. Därtill är det väldigt viktigt att komma ihåg att ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrningen hos fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Ibland händer det tyvärr att andrahandshyresgästen låter bli att betala hyran, stör sina grannar eller vanvårdar bostaden. Det förekommer även att andrahandshyresgäster vägrar att flytta ut efter att uppsägning skett. Om hyresvärden glömt att ansöka om tillstånd kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse vidta olika former av åtgärder – i värsta fall vräkning.

Oavsett vilket bekymmer du som hyresvärd drabbats av till följd av en andrahandsuthyrning kan Enkla Juridik hjälpa till att lösa situationen. Skicka in ditt ärende nedan och få en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt ärende.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri utvärdering av det juridiska läget
  • Upprättande av hyresavtal
  • Uppsägning av hyresgäst
  • Kräva ersättning av hyresgäst som misskött sig.
Vad ska jag göra om hyresgästen har skadat min lägenhet?

Om hyresgästen orsakat skador, som inte utgör normalt slitage, är det förstås klokast att först prata med hyresgästen och be om en skälig kompensation. Många gånger är det möjligt att nå en ”fredlig överenskommelse” och undvika en tärande konflikt.

Om hyresgästen vägrar att tillmötesgå din begäran om kompensation återstår dock bara att vidta rättsliga åtgärder. Konkret innebär detta en skadeståndstalan vid tingsrätten – där du som hyresvärd kräver ersättning för de kostnader du orsakats till följd av hyresgästens vårdslöshet. Enkla Juridik kan, mot ett fast pris, ta hand om en sådan process från start till mål.

Vad tar jag för risker genom att hyra ut i andra hand utan tillstånd?

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd, antingen från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. Samtycker inte fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse till andrahandsuthyrningen kan du vända dig till hyresnämnden, som enligt lag har rätt att lämna tillstånd till andrahandsuthyrningen oavsett vad fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse tycker.

Om du hyr ut bostaden utan att begära tillstånd riskerar du att, i värsta fall, bli vräkt eller utesluten som medlem ur bostadsrättsföreningen. Det är alltså väldigt viktigt att skaffa ett tillstånd innan du hyr ut i andra hand.

Finns det skillnader mellan andrahandsuthyrning av hyresrätt och bostadsrätt?

Ja, det finns stora skillnader. Den enskilt viktigaste skillnaden är att hyresvärden vid andrahandsuthyrning av en bostadsrätt har rätt att ta ut en mycket högre hyra än om bostaden varit en hyresrätt. Gällande hyresrätter är tumregeln att den som hyr ut i andra hand endast får ta ut en hyra som motsvarar förstahandshyran. Om bostaden hyres ut möblerad är det acceptabelt med ett påslag på ungefär 10 %. Därutöver får hyresvärden självklart ta betalt för sådant som eventuellt inte ingår i bashyran – exempelvis bredband, tv och el.

Om du som hyresvärd, oavsett om andrahandsuthyrningen gäller en hyres- eller bostadsrätt, känner dig osäker på hur hyresvillkoren ska utformas är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik för en förutsättningslös och kostnadsfri utvärdering.

Skicka in ditt ärende & få en kostnadsfri utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...