Klicka här för förutsättningslös kontakt!

5 tips du ska tänka på när du ingår avtal med en hantverkare

En av de vanligaste ärendetyperna som vi på Enkla Juridik hanterar är konsumenter som råkat i tvist med hantverkare. Ofta har tvisten uppstått för att konsumenten och hantverkaren tolkat det aktuella avtalsförhållandet på olika sätt – exempelvis gällande när arbetet ska vara färdigt eller vad som ska betalas. Nedan ger vi 5 tips på vad du som konsument ska tänka på innan du ingår ett avtal med en hantverkare.

Tips 1. Upprätta alltid ett skriftligt avtal med hantverkaren

Ha som princip att aldrig ingå muntliga överenskommelser om renoveringsarbeten. Om arbetet är av minimal karaktär (låt säga att skruva upp en hylla) kanske du kan göra ett undantag men om saken gäller exempelvis renovering av ett kök eller en badrumsrenovering i din lägenhet i Stockholm bör avtalet i sin helhet alltid skrivas ned i fysisk eller digital form.

Tips 2. Avtala om fast pris

Den enskilt vanligaste orsaken till bråk mellan konsumenter och byggföretag, åtminstone i Enkla Juridiks verksamhet, är att arbetet utförts på ”löpande räkning” och att konsumenten och hantverkaren är oeniga om hur många timmar som krävts för att utföra arbetet.

Denna problematik kan man eliminera genom att helt enkelt avtala om ett fast pris för projektet. Ibland påstår hantverkare att ”löpande räkning” är bättre för konsumenten, eftersom arbetet kan ta färre antal timmar än vad hantverkaren från början förutspått. Vi på Enkla Juridik (möjligtvis lite fördomsfulla på grund av vår egen affärsmodell) är dock övertygade om att fast pris i 99 fall av 100 är det bästa konceptet.

Tips 3. Betala aldrig i förskott

Detta tips behöver inte motiveras ytterligare. En seriös byggfirma har tillräckligt med pengar för att kunna slutföra ett arbetsmoment, eller ett helt projekt, innan han eller hon skickar iväg en faktura. Om hantverkaren insisterar på att få betalt i förskott bör du kort och gott välja en annan aktör.

Tips 4. Gör inga ändringar eller tillägg till avtalet

En annan vanlig källa till konflikt mellan konsumenter och hantverkare är att hantverkaren påstår att konsumenten begärt ändringar och tillägg av arbetet under projektets gång.

Vi på Enkla Juridik rekommenderar att bara göra ändringar och tillägg i det ursprungliga avtalet i yttersta nödfall. Om en ändring är absolut nödvändig bör saken dokumenteras skriftligt. Det bör också framgå exakt vad ändringen kommer att kosta.

För att gardera sig mot falska påståenden om att ändrings- eller tilläggsarbeten har beställts bör ursprungsavtalet innehålla ett villkor om att alla eventuella ändringar och tillägg måste upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara giltiga.

Tips 5. Ta in förseningsvite i avtalet med hantverkaren

Ofta framgår det av offerter från hantverkare när arbetet beräknas vara slutfört. Det är dock vanligt att denna uppgift inte kopplas till någon konkret konsekvens om arbetet blir försenat. I praktiken innebär detta att det är många gånger är riskfritt för entreprenören att bli försenad (eftersom det kan vara svårt att sätta fingret på vilka kostnader som uppstått till följd av förseningen).

För att en avtalad tidsram ska vara meningsfull bör avtalet därför alltid innehålla en bestämmelse om vite (prisavdrag). Vitet kan exempelvis uppgå till 5 000 kr per påbörjad förseningsvecka (om projektet är av större karaktär).