Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Arbetsrätt » Anställningsavtal

Anställningsavtal

Att tänka på när du skriver eller signerar

Ett välgjort anställningsavtal utgör grunden för en sund arbetsmiljö. Det är av yttersta vikt att både arbetsgivare och arbetstagare förstår dess centrala betydelse. Från de grundläggande punkterna i avtalet till förhandlingstekniker och specifika överväganden vid anställning av personal på deltid eller heltid – vi kommer utforska varje nyans och nyttigheten av att navigera genom dessa frågor på ett genomtänkt sätt. 

Vi tillhandahåller även två mallar. En mall för provanställning och en mall för fast anställning.

Oavsett vilka särskilda önskemål eller funderingar du som arbetsgivare eller arbetstagare har, hjälper Enkla Juridik er att skriva ett vattentätt anställningsavtal eller granska ett sådant. Naturligtvis till ett helt fast pris. Varmt välkommen med din förfrågan!

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vilka grundläggande punkter bör ingå i ett anställningsavtal?

Ett effektivt anställningsavtal bör tydligt definiera arbetsuppgifter, arbetstid, lön, och anställningsform. Det bör även klargöra arbetsplikt, och eventuella särskilda krav eller förväntningar från arbetsgivaren.

2. Hur skyddar ett anställningsavtal både arbetsgivaren och arbetstagaren?

Genom att tydligt fastställa villkor och förväntningar minskar risken för missförstånd och konflikter. Avtalet blir en ömsesidig överenskommelse som skyddar både arbetsgivaren och arbetstagaren från otydligheter och tvister.

3. Vad är skillnaderna mellan tidsbegränsade och tillsvidareanställningar?

Tidsbegränsade anställningar har en fastställd slutdatum medan tillsvidareanställningar inte har något förutbestämt slutdatum. Det är viktigt att arbetstagare förstår vilken typ av anställning de går in i och vilka konsekvenser det kan ha för deras framtida arbete.

4. Hur kan man förhandla om villkoren i ett anställningsavtal?

Förhandlingar bör vara öppna och ärliga. Arbetstagare bör vara förberedda på att tydligt kommunicera sina behov och arbetsgivaren bör vara beredd att diskutera och kompromissa för att nå en ömsesidigt gynnsam överenskommelse. Detta gäller både i en befintlig anställningsrelation och en potentiell anställning.

5. Jag är arbetsgivare och ska anställa, kan jag använda en mall?

Ja, om det är enkla anställningsförhållanden och du har bra koll på arbetsrättsliga lagar och regler är det inga problem. Men om du är osäker rekommenderar vi att en jurist skriver avtalet så att ingenting lämnas åt slumpen.

Våra två mallar finns här! När kan jag använda mallarna?
Vi rekommenderar inte att man använder sig av en mall. Anledningen är att det alltid är bäst att kontakta en jurist. 
 

Men om du ändå vill använda dig av en mall får du mallarna på mejl om du fyller i dina kontaktuppgifter i formuläret. Du får en mall för:

 1. Provanställningsavtal
 2. Avtal för fast anställning

Notera att du inte ska använda mallen om du:

 • Om anställningen omfattas av kollektivavtal.
 • Om den anställde ska vara delägare.
 • Om den anställde ska vara VD eller ha personalansvar.
 • Om den anställde är konsult som ska hyras ut.
 • Om den anställde får provision.
 • Om den anställde delvis arbetar hemifrån.
 • Om den anställde har tjänstebil.
 • Om det är en projekt- eller visstidsanställning.
 • Om uppsägningstiden är mer än vad som förordnas av LAS.
 • Om den anställde omfattas av ett incitamentsprogram.
 • Om det är viktigt att definiera arbetsuppgifterna väldigt precist.
 • Om det är viktigt att övriga villkor och förmåner definieras väldigt precist.
 • Övriga omständigheter.
5. Vad är syftet med en provanställning och hur fungerar den?

Provperioden ger både arbetsgivaren och arbetstagaren möjlighet att utvärdera arbetsrelationen. Under denna tid kan båda parter bedöma om förväntningarna matchar verkligheten och om det är en passande arbetsmiljö.

Vanligtvis har provanställningar en ömsesidig uppsägningsperiod på 2 veckor.

6. Vilka förmåner och ersättningar bör specificeras i ett anställningsavtal?

Utöver grundlönen bör avtalet klargöra eventuella bonusar, förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag och sjukförsäkring. Tydlig information om dessa förmåner minimerar risken för missförstånd och frustration.

7. Vad händer om anställningsvillkoren ändras under anställningens gång?

Om förändringar krävs bör detta ske genom ömsesidig överenskommelse och dokumenteras skriftligt. Det är viktigt att säkerställa att båda parter är medvetna om och samtycker till eventuella förändringar. Om ändringarna är mer omfattande är det oftast bäst att skriva ett nytt anställningsavtal.

8. Vad innebär konkurrensklausuler och hur används de i anställningsavtal?

Konkurrensklausuler begränsar en anställds möjlighet att arbeta för konkurrerande företag efter att anställningen avslutats. Dessa bör vara rimliga och proportionerliga för att vara juridiskt hållbara.

9. Vilken roll spelar kollektivavtal i samband med individuella anställningsavtal?

Kollektivavtal kan påverka och komplettera individuella anställningsavtal. Det är viktigt att förstå hur kollektivavtal påverkar arbetsvillkoren och hur de integreras i den individuella anställningsrelationen. Läs mer om vår specialtext angående anställningsavtal utan kollektivavtal.

10. Hur kan man anpassa anställningsavtal till olika branscher och yrkesroller?

Anställningsavtal bör vara skräddarsydda för att reflektera branschspecifika krav och normer. Det kan innebära att inkludera sektorspecifika arbetsvillkor eller krav som är relevanta för den specifika yrkesrollen.

11. Vad är viktigt att tänka på vid anställning av personal på deltid eller heltid?

Oavsett anställningsform är det viktigt att klargöra arbetsvillkor, förmåner och förväntningar tydligt. Vid deltidsanställningar kan specifika regler om arbetstid och lön vara särskilt relevanta och bör tydligt fastställas.