Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Hur ska vi som företag arbeta med AML? När behöver vi en AML-jurist?

Att som företag omfattas av EU:s regler mot penningtvätt kan vara en stor huvudvärk. Länsstyrelsen har hittills bötfällt 100% av alla företag som de har gjort en revision hos. Det är en förskräckligt hög siffra eftersom Länsstyrelsen närmast verkar bedriva ett inkvisitoriskt arbete. Men! Det finns många sätt att göra så att ni minskar risken för en revision eller böter/böternas storlek..

För att följa AML-regelverken krävs ett seriöst rutinarbete. Nedan går vi igenom de viktigaste punkterna (Tveka inte att kontakta oss för att få hjälp av våra AML-jurister!)

1. Vad är penningtvätt/AML?

AML står för Anti-Money Laundering och är ett regelverk som syftar till att motverka penningtvätt. Man brukar dela upp penningtvätt i tre olika stadier. 

  • Det första stadiet utgörs av placeringen. Då sätts olaglig inkomst in på ett bankkonto. 
  • Det andra steget är skiktning, när en person genomför olika transaktioner som köp, växling och överföring för att försöka dölja varifrån pengar kommer. 
  • Det tredje stadiet utgörs av integrering, vilket är när pengarnas ursprungskälla har gömts undan och pengarna är väl integrerade i systemet. Via bank kan alltså diverse transaktioner företas som successivt döljer var pengarna kommer ifrån och var de sedan hamnar. 

Penningtvätt innefattar också olagligt intjänade pengar som redovisas som inkomst i näringsverksamhet för att mörka hur pengarna egentligen har införskaffats. 

För att förebygga penningtvätt finns regler som gör att vissa företag, till exempel banker, juristbyråer, revisionsbyråer och övriga företag som jobbar med finans mm.

2. Vad säger EU:s lagstiftning om AML?

Den svenska penningtvättslagen som kom 2017 är en implementering av EU:s penningtvättsdirektiv. EU har upprättat sex stycken direktiv för att förebygga penningtvätt och dessa gäller i alla medlemsstater. I direktiven finns information om hur banker ska kontrollera sina kunder och transaktioner som kunderna gör. Finns en misstanke om penningtvättsbrott är det viktigt att du i enlighet med EU:s lagstiftning implementerar rutiner som ökar er kundkännedom. I praktiken innebär detta att ni löpande inför era kunders transaktioner, ska ha göra individuella riskbedömningar.

Till detta finns undantag. Om risken för penningtvätt är liten och om det är nödvändigt för ditt företags verksamhet, får en affärsförbindelse äga rum samtidigt som kontrollen görs. 

3. Hur ska företag arbeta mot penningtvätt/AML? När behövs en AML-jurist?

Du som företagare måste göra en allmän riskbedömning för att ta reda på hur hög risken är att ditt företag används till att dölja olaglig verksamhet. Riskbedömningen ska göras en gång per år eftersom riskerna kan variera över tid. Du ska dessutom utvärdera varje kund, det vill säga undersöka vilken riskprofil kunden har. Utifrån den informationen du har samlat in ska du sedan upprätta riktlinjer för hur företaget ska arbeta för att förebygga penningtvätt. Av riktlinjerna ska tydligt framgå hur du har tänkt kring kundkännedom, rapportering till Finanspolisen, dokumentation av personuppgifter och handlingar samt vem som kontrollerar reglernas efterlevnad. Det är viktigt att du har någon verksamhetsansvarig som kontrollerar att ditt bolag följer penningtvättslagen. Du som företagare ska även registrera dig i Bolagsverkets penningtvättsregister.

Behöver ni hjälp att implementera rutiner och eller skriva rutindokument för AML? Tveka inte att kontakta oss så får du tala med någon av våra AML-jurister.

4. Vilken typ av dokumentation är viktiga/nödvändiga att ha i arbetet mot penningtvätt?

Den information som framförallt är viktig att ha dokumenterad är den om avvikelser om du misstänker penningtvättsbrott. Även om du inte rapporterat informationen till Finanspolisen ska den informationen finnas dokumenterad. Du ska också ha information om hur du på bästa möjliga sätt ska uppnå tillräckligt god kundkännedom i företaget och du ska ha dokumentation om affärsförbindelser mellan dig och dina kunder. Den informationen kan du spara i pappersform eller digitalt. Det viktiga är att du på begäran av myndigheter kan visa att ni har fungerande rutiner mot penningtvätt.

Behöver ni hjälp att implementera rutiner och eller skriva rutindokument för AML? Tveka inte att kontakta oss.

5. Finns det andra rutiner eller verktyg som man ska ha? 

Det finns flertalet plattformar och onlineverktyg som hjälper företag i sitt rutinarbete mot penningtvättsbrott. Några exempel är företagen Verified, Veriff och Wolters Kluwer.

6. När behöver jag anlita en jurist som är expert på AML?

Har du frågor om hur regelverket fungerar eller känner du dig inte säker på vad som gäller kan det vara bra att rådfråga en jurist. Regelverket är omfattande och informationen i den här texten är inte uttömmande. För att få mer specifika svar baserat på just din situation kan det vara bra att tala med en jurist som kan AML, som dessutom kan hjälpa dig med upprättandet av interna regler för ditt företag.Våra jurister Aina och Eric har lång erfarenhet från arbete mot penningtvätt.

7. Har Enkla Juridik jurister som är duktiga på AML?

Ja, vi har flertalet jurister som är duktiga på AML. Vi på Enkla Juridik kan ge er råd i just er specifika situation och kan exempelvis skriva styrdokument för hantering av AML. Varmt välkommen att kontakta oss!