Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Enkla Juridik vinner arbetsrättsligt mål

Idag meddelade Södertäljes tingsrätt att Enkla Juridik vann ett mål mot en stor lastbilstillverkare.

Klienten hade blivit avskedad från sin arbetsplats på vad han ansåg som felaktiga grunder. Följderna av detta resulterade i att han gått miste om lön och anställningsförmåner. Han yrkade att hans avskedan från företaget bör ogiltigförklaras samt att de ska betala skadestånd för kränkning och utebliven lön vilket företaget bestred.

Idag meddelades Södertälje tingsrätts sitt domslut.  Arbetsgivaren ska betala ca 220 000 kr till klienten i skadestånd och för utebliven lön, tingsrätten förklarar även avskedandet som ogiltigt. Företaget dömdes att stå för klientens rättegångskostnader.

Läs mer om målet i LT’s  artikel nedan.

https://www.lt.se/2024-02-16/jag-har-fatt-rattvisa

Niels

Niels Groenewegen