Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Enkla Juridik får rätt av Justitiekanslern

Igår tillerkände Justitiekanslern Enkla Juridiks klient en ersättning gällande ett migrationsärende som Migrationsverket behandlat felaktigt. Det är vår jurist Viktoria bistod klient med detta.

Klienten hade utan vetenskap fått sitt permanenta uppehållstillstånd indraget men ändå fått ett permanent uppehållstillståndskort utgivet. Han reste in i Sverige vid två tillfällen utan att en kontroll skedde ifall han hade giltigt uppehållstillstånd. När personen ifråga skulle återvända till Sverige en tredje gång vart han nekad inresa av gränspolisen då han saknade giltigt uppehållstillstånd. 

Följderna av detta resulterade i ekonomisk skada samt inkomstförlust för klienten och ett anspråk på reseersättning ,skadestånd samt ersättning för ekonomisk skada begärdes. Den 7 februari beslutades det om att klienten ska få ersättning för följderna samt för ombudskostnaderna.

Niels

Niels Groenewegen