Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Enkla Juridik biträder Attendo i 100 processer mot Migrationsverket

Migrationsverket har nyligen fattat beslut om att avslå 100 sjuk- och undersköterskors ansökningar om förlängning av arbetstillstånd. Attendo har valt att anlita Enkla Juridik för att överklaga avslagsbesluten, som innebär att 100 sjuk- och undersköterskor från Filippinerna riskerar utvisning.

“Vi är mycket hedrade över att ha fått detta stora, men för de drabbade mycket betungande, uppdrag. Migrationsverkets beslut är felaktiga av en rad olika anledningar. Migrationsverket för ett mycket högt tonläge mot Attendo, vilket är anmärkningsvärt. Därutöver riskerar besluten att leda till stora problem för svensk äldrevård både idag och i framtiden. Vi har nu påbörjat arbetet med att överklaga besluten.” säger Niels Groenewegen, VD på Enkla Juridik Sverige AB.

Ett team på fyra migrationsjurister från Enkla Juridik kommer arbeta på heltid med att bistå Attendo med ärendet.

Niels

Niels Groenewegen