Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Förvaltningsrätten bifaller: upphandling måste göras om

Enkla Juridik kan glatt meddela att förvaltningsrätten igår biföll vår ansökan om överprövning och därmed beslutar att upphandlingen som vår klient deltagit i ska göras om. Vår klient är en mjukvaruleverantör till energibolag som gick miste om tilldelningen, men förvaltningsrätten bedömer nu att vissa av kraven i upphandlingen var otydligt formulerade, och att vår klient lidit skada.

Vår upphandlingsjurist Mikael kommenterar: Vi är glada över att förvaltningsrätten kom fram till rätt slutsats. Det ger vår klient en ny chans att delta i upphandlingen med en tydligare kravställning.

Niels

Niels Groenewegen