Klicka här för förutsättningslös kontakt!

7 viktiga juridiska tips för när du ska starta företag

Att starta företag är en dröm och ambition för många. Att driva ett företag handlar om försäljning, produktutveckling och mycket mer. Det är också en hel del regelverk att hålla koll på. För att du ska hamna i de bästa möjliga ekonomiska och juridiska förutsättningarna är det viktigt att ha koll på vissa grundläggande beståndsdelar så att du inte hamnar i kläm med staten eller ofrivilligt tvingas lägga ned verksamheten. Nedan har vi listat de viktigaste juridiska aspekterna du bör ha hålla koll på när du ska starta ett företag.

1. Skriv aktieägaravtal

Om du bedriver eller har tänkt starta ett företag med någon annan, kan det vara viktigt att ni upprättar ett aktieägaravtal. Avtalet mellan dig och övriga delägare reglerar bland annat hur bolaget ska styras och vad som händer ifall bolaget upphör, ifall någon avlider eller blir sjuk samt ifall någon av delägarna tappar övriga delägares förtroende. På så sätt blir det enklare att reda ut eventuella missförstånd, tolkningsproblem och andra dispyter mellan dig och övriga delägare.

Det är även vanligt att aktieägaravtalet ställer krav på att du ska upprätta ett äktenskapsförord där det framgår att dina aktier i bolaget blir enskild egendom; på så sätt riskerar du inte att aktierna ingår i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Aktieägaravtal kan även upprättas vid handels- och kommanditbolag, och kallas då för kompanjonsavtal.

Aktieägaravtal brukar även innehålla följande klausuler som reglerar överlåtelser av aktier:

  • Hembudsklausul (reglerar och begränsar aktieöverlåtelser från en delägare till tredje person).
  • Förköpsklausul (ger en bestämd grupp personer förhandsrätt till att köpa vissa aktier.
  • Återköpsklausul (reglerar rätten att återköpa aktier som du tidigare har sålt).
  • Samtyckesklausul (innebär att övriga aktieägares, styrelsens eller bolagsstämmans samtycke ska inhämtas innan en aktieöverlåtelse).
  • Drag along-klausul samt tag-along klausul (Reglerar situationer då majoritetsaktieägare ska sälja sina aktier).

OBS! Listan är inte uttömmande.

På Enkla Juridik har vi erfarna affärsjurister som kan hjälpa dig med ett aktieägaravtal.

2. Registrera för moms, F-skatt och arbetsgivare

Moms

Om du ska starta ett företag som ska bedriva försäljning av något slag ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt och registrera dig för moms genom Skatteverket. Anledning är att detta ingår i din redovisningsskyldighet som näringsidkare. När du säljer varor och tjänster ska du ta ut så kallad utgående moms av dina kunder. Detta medför inga kostnader för dig, men måste redovisas  till Skatteverket. När du dessutom handlar in varor eller tjänster till din verksamhet betalar du ingående moms på dem.

Den ingående momsen ska du redovisa i din momsdeklaration. Skillnaden mellan ingående och utgående moms ska du sedan betala eller få tillbaka till verksamheten. I din momsregistrering ska du ange hur ofta du vill redovisa moms samt vilken redovisningsmetod du använder. Hur mycket och hur ofta du ska redovisa och betala moms beror på din försäljningsomsättning samt hur du väljer att registrera dig. Anmälan kan du göra genom blanketten Företagsregistrering (SKV 4620).

F-skatt

Att bli godkänd för F-skatt innebär att du som näringsidkare sköter verksamhetens skattebetalning på egen hand. Dessutom är det ett intyg inför dina uppdragstagare att du är bedriver en seriös verksamhet, samt att de inte behöver göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgift när de betalar ersättning för dina varor eller tjänster. Observera att om du underlåter att deklarera dina skatter i tid, kan ditt godkännande för F-skatt återkallas.

Arbetsgivare

Om du planerar att anställa personal (eller enbart dig själv) och betala ut löner måste du registrera företaget som arbetsgivare. På så vis vet Skatteverket att du företaget kommer betala in arbetsgivaravgifter.

3. Integritet-/cookie- policy på hemsida

Nej, det är inte kakorna vi äter! Så kallade internetkakor (cookies) används av många webbsidor i syfte att lagra information av besökare på webbsidan. För att använda kakor krävs samtycke från besökaren på hemsidan. När hemsidan kommer i kontakt med samma användare igen, används samma information om vad besökaren har gjort tidigare för att förbättra upplevelsen för användaren.

Du som företagare har mycket att tjäna på att använda dig av kakor. Genom dessa kan du föra statistik på hur besökare på din hemsida surfar runt på hemsidan. Denna information kan du använda för att samla data  på antal besökare som besöker hemsidan, vilka undersidor som är mest populära, besökarnas bakgrund m.m. i syfte att förbättra hemsidan och upplevelsen för användarna.

Om du utöver kakor också vill samla in personuppgifter, antingen genom ett kontaktformulär eller genom att du säljer tjänster och varor, ska du ha en integritetspolicy. I denna personuppgiftspolicy ska du beskriva hur du använder de registrerades personuppgifter, för vilket syfte,

var de lagras och hur länge mm. Se till att integritetspolicyn är noggrant formulerat eftersom Integritetsskyddsmyndigheten annars kan bötfälla din verksamhet.

På Enkla Juridik har vi erfarna GDPR-jurister som kan hjälpa dig med ett integritets- och cookiepolicy.

4. Anställningsavtal

Om du ska anställa i ditt företag, behöver ni skriva anställningsavtal. Anställningsavtalet reglerar arbetstagarens anställningsvillkor och anger väsentlig information för anställningen, inklusive: anställningsformen, lön och övriga förmåner, semesterersättning, arbetstider, arbetsplatsen där arbetet ska utföras, vilka arbetsuppgifter arbetstagaren ska utföra samt villkor för uppsägning mm. Även om det inte finns några formkrav, är det viktigt att avtalet är skriftligt då det utgör en säkerhetsventil som båda parterna kan luta sig tillbaka på, särskilt vid eventuella tvister. Observera även att väsentliga arbetsrättsliga regler såsom lagen om anställningsskydd (LAS), Miljöskyddslagen (1969:387) (ML), Diskrimineringslagen (2008:567) (DiskL) samt eventuella kollektivavtal måste beaktas vid upprättandet av anställningsavtalet

5. VD-avtal

I ett företag är det viktigt att ett VD-avtal upprättas. Avtalet utgör ett anställningsavtal mellan bolaget och verkställande direktör (VD). Avtalet reglerar bland annat: VD:ns åtaganden och arbetsuppgifter, vilka restriktioner VD:n har i sin verksamhet samt villkor för uppsägningen av VD:n ifall styrelsen är missnöjd med VD:ns arbete. Eftersom en VD inte omfattas av samma lagar och regler som en vanlig arbetstagare, är ett VD-avtal utformat på ett annorlunda sätt jämfört med ett sedvanligt anställningsavtal. Även om det saknas formkrav, är det viktigt att ett skriftligt avtal upprättas på grund av VD:ns omfattande ansvar och arbetsuppgifter. 

6. Leverantörs- och kundavtal

Ifall du ska sälja varor eller tjänster i din verksamhet, är det viktigt att leverantörs- och kundavtal upprättas med dina kunder. Framför allt om dina affärer rör stora belopp. Avtalet reglerar din affärsuppgörelse med varje enskild kund, och reglerar vilka produkter som ska säljas och levereras under en särskild tid.

Även om det inte finns några formkrav för leverantörsavtal, rekommenderar vi att ett skriftligt avtal upprättas mellan dig och kunden. På så sätt finns dokumentation om era ömsesidiga åtaganden och skyldigheter inom en viss tidsperiod samt vad det är som ska levereras. Dessutom blir det enklare att reda ut eventuella dispyter och missförstånd mellan dig och kunden. Sammantaget är ett leverantörsavtal en viktig förutsättning för en bra affär, och försäkrar båda parterna om att avtalsvillkoren uppfylls inom den avsatta tiden på avtalet.

7. Offertmall

En offert innebär försäljningserbjudande av varor eller tjänster för ett visst pris enligt särskilda villkor. En offert kan skickas av såväl säljare som köpare, och innebär en inbjudan att ingå ett avtalsförhållande med motparten. Som företagare kan det vara praktiskt att använda en offertmall när ni exempelvis får förfrågningar från potentiella kunder. Mallen är praktisk att använda då ni slipper skriva en ny offert till varje enskild kund, samtidigt som ni alltid kan göra små justeringar av vissa uppgifter i mallen.

Även om det inte finns några formkrav på hur en offertmall ska skrivas eller utformas, rekommenderar vi att den ska vara utformad så att den kan användas så ofta som möjligt. Emellertid kan det vara opraktiskt att använda en offertmall för varor och tjänster som kräver en högre grad av specifikation. Därför är det lika viktigt att mallen är anpassad efter varorna och tjänsterna du vill tillhandahålla dina kunder.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Att starta och driva företag kan innefatta mycket byråkrati och regelverk att hålla koll på. På

Enkla Juridik har vi erfarna och lösningsorienterade jurister som kan hjälpa dig att hamna i de bästa möjliga affärsmässiga och rättsliga förutsättningarna när du ska starta företag. När du kommer i kontakt med oss ger vi dig till att börja med en kostnadsfri juridisk utvärdering för att avgöra om och hur vi kan hjälpa dig framåt. Om du därefter väljer att anlita oss, debiterar vi dig enbart fasta priser. Således förekommer inga oväntade fakturor eller timdebiteringar. Kontakta oss idag för en förutsättningslös utvärdering av din situation!